ไม่ต้องมอบมันให้ฉัน

posted on 06 Oct 2010 20:19 by up2wish in other
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากคุณผ่านมา ..
ไม่ต้องมอบสิ่งใดให้ฉัน ..
ขอบคุณ ..
สวัสดี ..